plusPridaj stránku webkatalog - logo lupa Vyhľadávanie


Obsah > Inštitúcie, Organizácie >

Úrady

Úrady 

none Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Útvary Colnej správy SR, verejné colné sklady, colný sadzobník. Linky na stránky zahraničných colných správ.
Bratislavský kraj, Bratislava, 0800110110
 

 

none Katastrálny úrad, Žilina
Rozpočtová organizácia štátu napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
Žilinský kraj, Žilina, 00421412817601
 

 

none Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Orgán správy lesného hospodárstva v Banskobystrickom kraji.
Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, 00421484306360
 

 

none Krajský pozemkový úrad Trenčín
Správa pozemkov a poľnohospodárskej pôdy.
Trenčiansky kraj, Trenčín, 00421326501940
 

 

none Letecký úrad SR
Oficiálna stránka Leteckého úradu SR. Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Bratislavský kraj, Bratislava, 0918-382008
 

 

none Krajský stavebný úrad Trnava
Orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a výstavby v Trnavskom kraji.
Trnavský kraj, Trnava, 00421335564329
 

 

none Krajský úrad životného prostredia Prešov
Informácie o životnom prostredí, legislatíva, kompetencie úradu, kontakty.
Prešovský kraj, Prešov, 00421517715530
 

 


Partneri

Bwin Casino