plusPridaj stránku webkatalog - logo lupa Vyhľadávanie


Obsah > Inštitúcie, Organizácie >

Cirkevné organizácie

Cirkevné organizácie 

none Novoapoštolská cirkev, Bratislava
Táto vebová stránka sprostredkúva prvý dojem a informuje o aktivitách Novoapoštolskej cirkvi v Slovenskej republike.
Bratislavský kraj, Bratislava, 0915747378
 

 

none Apoštolská cirkev na Slovensku
Protestantská cirkev, ktorá je evanjelikálne zameraná a má letnično-charizmatický charakter.
Bratislavský kraj, Bratislava, 00421244250913
 

 

none Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR
Informácie o organizácii, jej histórii, náukach, humanitárnej pomoci a genealogickej knižnici.
Bratislavský kraj, Bratislava, 00421903269044
 

 

none Katolícka jednota Slovenska
Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave.
Bratislavský kraj, Bratislava, 00421335515058
 

 

none Fórum kresťanských inštitúcií
Posilnenie hlasu a úlohy kresťanských laikov vo verejnom živote
Bratislavský kraj, Bratislava, 00421093783229
 

 

none Evanjelická cirkev metodistická
Evanjelická cirkev reformátorského charakteru.
Bratislavský kraj, Bratislava, 00421254414468
 

 


Partneri

Bwin Casino