plusPridaj stránku webkatalog - logo lupa Vyhľadávanie


Obsah > Inštitúcie, Organizácie >

Archívy a Knižnice

Archívy a Knižnice 

none Správa registratúrnych záznamov Brezno
Správa registratúrnych záznamov - spracovanie registratúry, dlhodobá úschova registratúrnych záznamov hospodársky činnej aj zaniknutej organizácie,...
Banskobystrický kraj, Brezno, 00421486117326
 

 

none MV SR Slovenský národný archív
Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely.
Bratislavský kraj, Bratislava, 00421262801178
 

 

none Archív Ľudovej kultúry
Založený s cieľom uchovania a šírenia pôvodnej slovenskej ľudovej kultúry
Košický kraj, Košice, 0905417960
 

 

none Slovenská národná knižnica Martin
Svojou činnosťou a smerovaním vychádza z kultúrnej politiky štátu SR, sprístupňuje a ochraňuje kultúrne literárne dedičstvo slovenského národa.
Žilinský kraj, Martin, 00421434131267
 

 

none Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Ústredná knižnica SAV - knižnica s rozsiahlym knižničným fondom, s rozšírenými službami (net, wifi, skenovanie a pod.)
Bratislavský kraj, Bratislava, 00421252921733
 

 

none Akadémia umení v Banskej Bystrici,Akademická knižnica
Informačné zabezpečenie pedagogického procesu a umelecko-vedeckej práce pedagogických zamestnancov, poslucháčov vysokej školy, ale aj používateľov z iných pracovísk.
Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, 00421484145109
 

 

none Štátna vedecká knižnica Košice
Plní funkciu informacného strediska, súcastou ktorého je aj Informacné miesto Rady Európy...
Košický kraj, Košice, 00421556222780
 

 


Partneri

Bwin Casino